Digital Independence Grip op uw continuïteit!

Weet u welke risico’s uw bedrijf loopt? Hoe gaat u om met calamiteiten? Welke bedrijfszekerheid garandeert u naar uw klanten? Nog belangrijker; hoe maakt u dit waar in geval van problemen? Voor alle continuïteitsvragen bent u bij Digital Independence aan het juiste adres.

Bedrijven en instellingen wereldwijd aan dat Business Continuity één van hun top prioriteiten is. Of het nu gaat om natuurgeweld zoals stormen, overstromingen, blikseminslag of om “man-made” calamiteiten zoals terrorisme, menselijke fouten, inbraken en/of hacking, de gevolgen van verstoringen in de continuïteit leidt tot: verhoging van operationele kosten, verlies van productiviteit en/of verlies van omzet en winst. Het maken van juiste plannen, processen en procedures om dergelijke calamiteiten te kunnen opvangen en adequaat te kunnen beheersen is van essentieel belang. Daarnaast zijn investeringen nodig om mogelijke risico’s voor de continuïteit te verminderen of zelfs weg te nemen.

Als expert op het gebied van informatie­beveiliging kan DiiD uw risico’s m.b.t. bedrijfszekerheid duidelijk in kaart brengen en helpen bij het voorkomen en oplossen van problemen. Afhankelijk van uw wensen en behoeften richt DiiD uw continuïteitsproces in, beheert het en houdt het up-to-date. Tevens verzorgt DiiD training en geeft advies over te nemen maatregelen.